Sunday, September 13, 2015

 அ ன்பின் இனிய உறவுளே!
வணக்கம்! கடந்த ஒரு வாரமாக கடுமையான முதுகு வலி !உரிய சிகிச்சை
எடுத்துக்கொள்கிறேன்! இன்னும் சிலநாள் ஆகலாம் ! நலமுற்றதும் பதிவு வரும் !மன்னிக்க!

  புலவர்  சா  இராமாநுசம்

இவற்றையும் வாசிக்கலாமே.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...