Thursday, January 21, 2016

வலையுலக உறவுகளுக்கு அறிவிப்பு!


உறவுகளே வணக்கம் சில நாட்களாக கண்ணில் கோளாறு அதனால் ,வலை வழி வரவோ படிக்கவோ  மறு மொழி தரவோ இயலவில்லை மருத்துவ சிகிச்சை! நடக்கிறது இன்னும் சிலநாட்கள் ஆகலாம்! மன்னிக்க!

          புலவர்  சா  இராமாநுசம்

இவற்றையும் வாசிக்கலாமே.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...