Monday, January 29, 2018

ஊறுவர வேண்டாமே தமிழ்மணமே-ஆய்ந்து உடன்களைய வேண்டுகிறேன் தமிழ்மணமே

தாறுமாறாய் உள்ளதாக தமிழ்மணமே-பதிவர்
   தரவரிசை பட்டியலும் தமிழ்மணமே
கூறுகின்றார் பலரிங்கே தமிழ்மணமே-உள்ளம்
   குமுறுகின்றார் சிலரிங்கே தமிழ்மணமே
பேறுபெற்றோம் அனைவருமே தமிழ்மணமே-அந்த
   பெருமைக்கு என்றென்றும் தமிழ்மணமே
ஊறுவர வேண்டாமே தமிழ்மணமே-ஆய்ந்து
   உடன்களைய  வேண்டுகிறேன் தமிழ்மணமே

புலவர்  சா  இராமாநுசம்

3 comments :

  1. எல்லாம் சரியாகும் ஐயா

    ReplyDelete
  2. விரைவில் சரியாகட்டும்.

    ReplyDelete
  3. விரைவில் தமிழ் மணம் குணம் பெறட்டும் ஐயா

    ReplyDelete

இவற்றையும் வாசிக்கலாமே.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...